משנים מדניות משנים מציאות

הפרויקט של אגודת יהודי אתיופיה
<Embed>

מצב יוצאי אתיופיה בישראל אינו גורל או טעות - זו פשוט המדיניות. ואת זה חייבים לשנות מהשורש. כדי שהמדינה לא תתייחס אלינו לעד כ"עולים חדשים". כדי שמשרד החינוך לא יפתח לילדינו תכניות מבדלות וכושלות. 

כי אנחנו לא נהיה "הפרויקט הלאומי" של אף אחד, ומגיע לנו יחס שוויוני, נטול גזענות ואפליה - בכל תחומי החברה. 

בואו ותהיו שותפים שלנו לשינוי.

בזכות התמיכה שלכם, נוכל בשנה הקרובה לשנות את מדיניות הממשלה ביחס המפלה כלפי יוצאי אתיופיה, ולדרוש הסתכלות שוויונית - ללא אפליה וגזענות.

נפעל לסגירת הפערים בחינוך בכלל ובקידום השוויון לבגרות איכותית לתלמידים יוצאי אתיופיה בפרט, ונדרוש ממשרד החינוך ייצוג מלא של תלמידים יוצאי אתיופיה בתכניות המצוינות, ובפרויקט "חמש פי שתיים" - התכנית שמקדם שר החינוך נפתלי בנט להעלאת זכאות לבגרות במתמטיקה. נפעל לעצור את האלימות המשטרתית כדי לשנות את "נוהל שפיטה מהיר" של מח"ש המאפשר לגנוז תיקים ללא חקירה עניינית וללא זכות לערר על תלונות שמגישים אזרחים כלפי שוטרים בגין אלימות. נמשיך להפעיל לחץ מול משטרת ישראל בדרישה לקבל את הנתונים על פתיחת תיקים ליוצאי אתיופיה מאז שנת 2015 – מידע שהמשטרה מסרבת לשחרר, ובכך מקשה עלינו לעשות עבודה סנגורית לשינוי המצב הקיים.

נפעל בכדי שהעולים החדשים יקלטו בצורה מיטבית ולא יתקעו במרכזי הקליטה למעלה מ - 15 שנים.

נמשיך לפעול כנגד אפליה וגזענות, ולעקוב אחר יישום החלטות הממשלה שהתקבלו.

איך אנחנו עושים את זה

אנו מציבות מראה למקבלי ההחלטות בממשלה, במשטרה, בצבא.  ופועלות כדי לשנות את התמונה, ודורשות יחס שוויוני.

אנו מציפות נתונים, מקדמות חקיקה, מבצעות מעקב, מעלות סוגיות לסדר היום הציבורי בתקשורת, ומחוברות לשטח על ידי עבודה עם פעילים.

ועכשיו ביותר מפורט:

המחקר והנתונים הם הכלי המרכזי שלנו, כדי להציף את הפערים בכל תחומי החיים. האגודה היא מקור המידע על יהודי אתיופיה בישראל עבור משרדי הממשלה, הכנסת, הגופים הפועלים בקרב הקהילה, וכו'.

אנו אוספות נתונים גולמיים ממשרדי ממשלה, מהמשטרה, מהצבא, וכו', בכדי לפלח ולנתח מגמות כגון מצבם של תלמידים יוצאי אתיופיה במבחני המיצ"ב, כמות החיילים בבתי כלא צבאיים, ויישום חוק ייצוג הולם. 

  אנו מעבדות את הנתונים ומקבלות תמונה ברורה על מצבם של יהודי אתיופיה, ואיתם חוזרות למשרדי הממשלה ומראות שלמרות ההשקעה בתכניות ייחודיות ומבדלות, כגון "הפרויקט הלאומי" המצב לא משתנה.


 בדרישה לשינוי אנחנו פועלות בכמה אסטרטגיות: פעולה ישירה מול מקבלי החלטות- יוזמה וקידם ועדות בכנסת, קידום חקיקה, השתתפות בפורומים, והעלאת נושאים לסדר היום הציבורי. 

 קידמנו חוק ייצוג הולם בתעסוקה, הדורש ייצוג יוצאי אתיופיה במגזר הציבורי, התאגידים, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות  עפ"י אחוזם באוכלוסייה. אנחנו מבצעות מעקב אחרי יישום החוק, ולא מסתפקות בכך, גם כשיש ייצוג הולם למשל במשרד הבריאות, אנחנו דורשות שזה לא יישאר רק בתפקידים מנהלתיים.

 אלימות המשטרה נגד יוצאי אתיופיה- בזכות חשיפת הנתונים שלנו, האגודה הראתה את הקורלציה בין מה שחווים צעירים יוצאי אתיופיה בשטח, לבין התיקים הנפתחים על "תקיפת שוטרים" בקרב יוצאי אתיופיה.  לראשונה, כולם יכלו לראות שזה לא סביר שבעברות אחרות הייצוג של יוצאי אתיופיה (פחות או יותר), דומה לכלל האוכלוסייה, אך בעניין "תקיפת שוטרים" גבוהה פי 6 משיעורם באוכלוסיה. כיום נמצא על סדר היום הציבורי, וכולם עושים שימוש בנתונים. כדי להתמודד עם הבעיה (שהיא לא נחלת יוצאי אתיופיה בלבד), הקמנו קואליציה של ארגונים שעוסק בשינוי "נוהל שפיטה מהיר", שחברים בה הם: האגודה לזכויות האזרח, הוועד נגד עינויים והקליניקה המשפטית באוניברסיטה העברית הפועלים יחדיו, לשנות בכל הכלים העומדים לראשותנו, כולל הדיון בחוק חוקה ומשפט.


ישנן סוגיות נוספות שדורשות טיפול, ואנו עושות זאת באמצעות פורומים ארציים. סביב סוגיית ההעסקה הקבלנית, לקחנו חלק בפורום להעסקה ישירה; כדי לסייע ל יוצאי אתיופיה רבים שחיים בעוני אנו פועלות יחד עם פורום הדיור הציבורי ופורום פינוי בינוי והתחדשות עירונית.

חשפנו את המצב המזעזע במרכזי הקליטה, ואת היחס המבזה כלפי עולים יוצאי אתיופיה. הבאנו לחשיפה תקשורתית של הנושא, ליווינו נציגים מכל מרכזי הקליטה, והקמנו אוהלי מחאה בזכות זה, תנאי החיים במרכזי הקליטה השתנו.

אנו נותנות סיוע פרטני למאבקים שמנהלות משפחות יוצאות אתיופיה. ליווינו את משפחת סלמסה בבית המשפט, ודאגנו לקיים דיונים בכנסת בסיוע של חברי כנסת אנו מלווים את משפחת מנגיסטו, ולוקחים חלק במאבק לשחרורו.

בשיתוף עם חברי כנסת, אנו מקיימות את יום לקידום השוויון ליוצאי אתיופיה בכנסת כבר שלוש שנים, בה אנו מובילים  דיונים בוועדות שונות. הדיונים שמים את הסוגיות המעסיקות את הקהילה על המפה, בהשתתפותם של עשרות פעילים המגיעים בשביל להשמיע את קולם מכל רחבי הארץ. 

יום קידום השוויון ליוצאי אתיופיה בכנסת

ההישגים שלנו בשנים האחרונות:

 האגודה הובילה את חוק ייצוג הולם במגזר הציבורי, בתאגידים, בחברות ממשלתיות וברשויות מקומיות, לאחר שמצאנו כי אקדמאים יוצאי אתיופיה ובעלי מקצוע לא השתלבו במקומות עבודה ההולמים את הכשרתם. מאז חקיקת החוק ב-2007 והתיקון ב-2011 מספר העובדים יוצאי אתיופיה במגזרים אלו קרוב לייצוגם, אך עדיין יש לנו אתגר לפרוץ את תקרת המשרות הבכירות ולשלב את יוצאי אתיופיה בתפקידים בכירים.

האגודה קידמה את חוק "חג הסגד" כחג לאומי בישראל- כמועד ישראלי המהווה חלק מפסיפס התרבויות. בזכות החוק, ברוב בתי הספר בישראל מציינים את החג, ובכך נוצרת חשיפה והכרות של התרבות והמורשת של יהדות אתיופיה. עם זאת, עדיין יש לפנינו אתגר לשלב את ההיסטוריה והמורשת של יהדות אתיופיה, כחלק מהנרטיב הישראלי בתכנית הלימודים של משרד החינוך.

הובלנו את השינוי בתפיסה שיוצאי אתיופיה אינם עולים חדשים, ואין לראות את כל יוצאי אתיופיה כמקשה אחת, אלא כאוכלוסייה הטרוגנית בה לכל אינדיבידואל יש צרכים ורצונות משלו. האגודה הובילה את העברת הטיפול ביוצאי אתיופיה ממשרד הקליטה למשרדי הממשלה הרלוונטיים.   87% מהילדים עד גיל 14 הם ילידי הארץ - בזכות עבודה של האגודה, בשנת הלימודים תשע"ו עברה האחריות מאגף קל"ע (קליטת תלמידים עולים) לאגפי הגיל הרלוונטיים.

שימור מורשת יהדות אתיופיה- האגודה פעלה ופועלת לחיזוק מעמד הקייסים, ויישום ההחלטה בהכרת הקייסים כמנהיגים רוחניים.

צה"ל- סגירת תכניות נפרדות - הידעתם שעד מרץ 2017 מלשב"ים יוצאי אתיופיה גויסו בנפרד? הם עלו באוטובוסים נפרדים למחווה אלון לתכנית "אמיר". בזכות ההתערבות שלנו, נסגרה התכנית ועוד תכניות נבדלות אחרות בצבא.

עתירות לבג"ץ-  בשנים האחרונות עתרנו יחד עם ארגונים שותפים כנגד אי- יישום תכנית החומש לשילוב יוצאי אתיופיה, כנגד החלטת ממשלה להשאיר את הטיפול הכולל ביוצאי אתיופיה במשרד העלייה והקליטה, וכנגד משרד החינוך  שכר לימוד בבתי הספר.

תיעוד שמות הנספים בדרך לישראל דרך סודאן- בעקבות המעורבות הפעילה שלנו, כיום חקוקים רוב השמות של אלה שמסרו את נפשם כדי להגיע לארץ הקודש.

מאחורינו עוד עשרות הישגים נוספים, והאגודה מעורבת ושותפה בכל המאבקים והסוגיות הנוגעות ליוצאי אתיופיה בישראל.

 למה דווקא עכשיו?

על מנת לשמור על עצמאותנו, איננו מקבלים תמיכה מהממשלה. אנו מקבלים תמיכה על ידי תורמים פרטיים וקרנות, וזקוקים היום גם לכם! שתיקחו חלק ותצטרפו אלינו למאבק למען חברה סובלנית ושוויונית יותר.

 מי אנחנו?

הארגון המרכזי והוותיק ביותר של ישראלים ממוצא אתיופי, המבקש להשפיע ולקדם מדיניות שוויונית בחברה הישראלית. האגודה פועלת לשנות את המדיניות והתודעה הישראלית ברמה הארצית, המוניציפלית והקהילתית, במטרה לסגור את הפערים הקיימים אצל אזרחים ישראלים ממוצא אתיופי בכל תחומי החברה, ולשנות את התפיסות המקובלות בקרב מקבלי ההחלטות והציבור הרחב בישראל.

 

ניתן לנפק אישורי תרומה לפי סעיף 46א.

 הפרויקט של

אגודת יהודי אתיופיה
צור קשר עם היזם
אגודת יהודי אתיופיה הינו הארגון המרכזי והוותיק ביותר של ישראלים ממוצא אתיופי, המשפיע ומקדם מדיניות שוויונית מול מקבלי החלטות ומשרדי הממשלה. האגודה היא ארגון מקצועי בתחומי מחקר,שינוי מדיניות וקידום חקיקה, מחובר לציבור הישראלים ממוצא אתיופי בכל הרבדים, בנוסף אגודת יהודי אתיופיה היא גוף מוביל בהעלאת נושאים הקשורים לאפליה וגזענות , הדרה ואי שוויון בכלי התקשורת השונים.
126,118
מתוך 120,000 ₪
105%מומן
0
ימים שנותרו
598
תורמים
מינימום 50 מכתב תודה מכל הלב במייל
מכתב תודה עם הערכתנו הגדולה על תמיכתכם במייל.
123 תורמים
מינימום 100 מכתב תודה והערכה במייל
מכתב תודה בצרוף הסבר על פעילות אגודת יהודי אתיופיה.
למי שמעונין/נת עדכון בניוזלטר
124 תורמים
מינימום 120 מכתב תודה והערכה בדואר
מכתב תודה בצרוף הסבר על פעילות אגודת יהודי אתיופיה.
41 תורמים
מינימום 180 ארוחת יחיד במסעדה אתיופית טבעונית -"טנאת"
מסעדה אתיופית טבעונית אותנטית ופופולרית עם מבחר מאכלים ביתיים.
המסעדה ממוקמת בתל אביב,
מימוש ההטבה בהצגת תעודה מזהה.
25 תורמים מתוך 100
מינימום 2000 שלוש הרצאות לבחירה
לבחירה הרצאה אחת מתוך שלוש.
1- הגב' שולה מולא יו"ר אגודת יהודי אתיופיה- אשת חינוך, חוקרת ופעילה חברתית.
נושא ההרצאה: "מה שרואים מכאן לא רואים משם"- התמודדות של תלמידים ממוצא אתיופי עם גזענות בחיי היומיום בבתי ספר.
2- הגב' אפרת ירדאי- דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה לאנתרופולוגיה באונ' תל אביב, פעילה חברתית ומרצה.
נושא ההרצאה: "יהודי אתיופיה בין מיתוס למציאות"
3- הגב' זיוה מקונן-דגו- מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה
נושא ההרצאה- "מדיניות העליה והקליטה של יהודי אתיופיה והשלכותיה להשתלבותם בחברה בישראל."
ההרצאות ינתנו ע"י הנשים, במקום שיבחר/תבחר התורם/מת בתיאום עמנו
ההרצאות יתקיימו בירושלים והסביבה, ובמרכז הארץ.
למי שמעונין/נת עדכון בניוזלטר

1 תורמים מתוך 6
מינימום 10000 הענקת תעודה "יקיר" האגודה
תעודה מהודרת, ממוסגרת של "יקיר אגודת יהודי אתיופיה"
שישלח בדואר.
למי שמעונין/נת עדכון בניוזלטר
0 תורמים
מינימום 200 ספר תמונות מרהיב באנגלית "FromTesfa to Tikva"
ספר תמונות של הצלמת Irene Fertik מקליפורניה.
ספר תמונות של יוצאי מאתיופיה בין השנים 1991-2014. ספר ייחודי המראה את הפנים המגוונות של יוצאי אתיופיה בשלבים השונים בחייהם בישראל.
ישלח בדואר
15 תורמים מתוך 15
מינימום 200 ספר ילדים " אלמז פוסעת בשבילי ילדותה"
"ספר זה מעלה אלמז אשר עלתה עם משפחתה מאתיופיה לארץ ישראל, זיכרונות מימי ילדותה. אלמז מתארת דרך עיניים של ילדה את הכפר שבו גדלה ואת חברי ילדותה, וכיצד עזבו היא ומשפחתה את כל המוכר להם כדי להגיע אל ארץ ישראל, מקום אשר מצד אחד חלמו עליו שנים ואף קראו לו בית, ומצד שני הוא חדש וזר להם. באמצעות זיכרונותיה מספקת לנו אלמז הצצה אל התרבות האתיופית, ובו־בזמן אל חוויות ילדות שכל ילד יכול להזדהות עמן. ספר זה פותח שער להכרת תרבותם ועולמם של יהודי אתיופיה, ובכך עשוי לסייע לאנשי חינוך שעובדים עם ילדים בגילים שונים בקבלת האחר והשונה."
הרוכשים יקבלו את הספר בדואר.
את הספר כתבה ד"ר ווביט מנגסטו יחד עם תקוה סנדקה
21 תורמים מתוך 20
מינימום 250 ארוחה זוגית במסעדה אתיופית טבעונית- "טנאת"
מסעדה אתיופית טבעונית פופולרית עם מבחר מאכלים ביתיים אותנטיים.
המסעדה נמצאת בתל אביב.
מימוש ההטבה הצגת תעודה מזהה
100 תורמים מתוך 100
מינימום 300 כרטיסים למופע הילדים של עלמה זוהר "פלא"
" המוזיקאית המוכרת עלמה זהר במופע מוזיקלי חדש לילדים שיכלול את השירים האהובים של אלבום הילדים המוערך "פלא" (שני אינדיאנים, גלגולים, ילד יפה ועוד). במסגרת ההופעה, הקהל יצא למסע מוזיקלי עליז הנודד בין מקומות שונים בעולם, ומשולב בשלל סיפורים" ( מתוך עיתון הארץ)

שני כרטיסים זוגיים למופע הילדים "פלא" בזאפה חיפה בתאריך 28/9/18

שני כרטיסים זוגיים למופע "פלא" בצוותא ת"א ב- 26/09/18

אנחנו נפנה אליכם לתיאום איסוף הכרטיסים.

4 תורמים מתוך 4
מינימום 500 סדנת בישול ואפיה מהמטבח האתיופי
תכירו את חומרי הגלם, את תהליך הבישול הבריא, תתנסו בהכנת האינג'רה ותבשילים אותנטיים נוספים מטף, הנחשב למזון על.
תוך כדי בישול תשוחחו על המושג בריאות, בריאות אישית ובריאות חברתית.
ותסיימו בארוחה חגיגית אותנטית ותצאו עם מתכונים מגוונים!
את הסדנה תעביר יעל מקונן דגו שמתמחה בעולם המזון הבריאותי והטבעוני, ובפרט המטבח האתיופי.
הסדנה תתקיים בכרמיאל
ההשתתפות תהיה בתיאום מראש דרכינו
למי שמעונין/נת עדכון בניוזלטר שלנו
30 תורמים מתוך 30
מינימום 3000 הרצאה מאת הרב ד"ר שרון שלום
הרב ד"ר שרון, חבר סגל בקריה אקדמית אונו, ומרצה באוניברסיטת בר אילן
נושא ההרצאה: עפ"י ספרו "מסיני לאתיופיה" - בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב.
או
בנושא: "ביתא ישראל בין זהות לזהות", בליווי סיפורים אישיים.
ההרצאה תתקיים במקום שתבחר/יבחר התורם/מת בתיאום עמנו.
ההרצאות יתקיימו בירושלים והסביבה, ובמרכז הארץ
למי שמעונין/נת עדכון בניוזלטר
1 תורמים מתוך 1