חירות בתעסוקה!

הפרויקט של תחרות - התנועה לחירות בתעסוקה
<Embed>

משחררים את העובדים השכירים

מכבלי ארגוני העובדים

                                     

עובדים רבים במדינת ישראל

שבויים בידיהם של ארגוני עובדים 

מבלי שניתנת להם זכות הבחירה!

                                             

ארגוני העובדים הכוחניים ובראשם ההסתדרות, 

חוטאים למטרה לשמה נועדו:

במקום להעניק תמיכה וסיוע לעובדים החזקים

החברים בארגון הם עוסקים בסחיטת הטבות

לעובדים החזקים,

על חשבונם של העובדים החלשים במשק.

                                               

ארגונים אלו, מעכבים ובולמים רפורמות

במגזר הציבורי, פוגעים בחברות במגזר הפרטי

ופוגעים בעובדים ובאינטרס הציבורי,

הכל מכספיהם של עובדים שבויים.

                                                                                               

אנחנו ב'תחרות - התנועה לחירות בתעסוקה (ע"ר)'

הצבנו מטרה:

לאזן את כוחם השלילי של ארגוני העובדים,

לצמצם את השפעתם על המשק הישראלי

ולסייע לעובדים הנפגעים מאותם ארגונים!

                                                             

בפרויקט הזה אנחנו מבקשים לאסוף את העובדים 

שקולם טרם נשמע ולהשמיע אותו היטב

בבית המשפט, בכנסת ובממשלה

כדי  שארגוני העובדים הותיקים לא יהנו לנצח

ממונופול ומיכולת לכפות את עצמם יחד עם

האג'נדה הפוליטית שלהם על עובדים אחרים.

המונופול של ההסתדרות חייב להישבר.

                                             

ביחד, ניצור אלטרנטיבה!

                                                                 

הכסף שנגייס באמצעותכם יאפשר מאבק משפטי

 להפסקת גבית 'דמי טיפול' - המס על "לא חברים" 

שנגבה מעובדים שאינם חברים בארגוני העובדים

 מבלי לשאול אותם

ולקידום חקיקה בנושא הנוהג הפסול!!

                                                  

**** יעד גיוס: 220,000 ש"ח ****

                                                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מעוניינים להבין קצת יותר?

תמונת מצב נוכחית

כיום, משחותמים שליש מהעובדים במקום עבודה מסוים על חברות בארגון עובדים, הארגון הופך למייצג הבלעדי של כלל העובדים, תוך כפיה על שני שלישים מהעובדים שמתבקשים לשלם מס חודשי ארגון העובדים שאותו לא בחרו מעולם. 

                                

העובדים תלויים בארגון בכל הנוגע לפיטורים, קידום, שכר וכיוצא בזה והארגון מצידו אינו מחויב בשקיפות כלפי העובדים.

                                      

עובדים רבים מוצאים את עצמם שבויים בידי ארגוני עובדים שמעולם לא בחרו בהם, ומבלי שאף אחד שאל אותם אם הם מעוניינים שאלה ינהלו עבורם את יחסי העבודה מול המעסיקים, כשנעשה בכספם שימוש לקידום האג'נדה הפוליטית של ארגון שמעולם לא בחרו בו.

                                  

נכון להיום, לא קיים אף ארגון שהציב לעצמו כמטרה את הטיפול בסוגיית ארגוני העובדים או בכפייה של הארגונים על עובדים שלא חפצים בייצוגם על ידי ההסתדרות או ארגון דומה. הארגונים הפועלים בתחום הם בדרך כלל ארגוני עובדים ומעסיקים שלא שמים לנגד עיניהם את הטובה הכללית דווקא, אלא את טובתם שלהם

                             

                                    

                              

המטרה שלנו

הבאת הנושא למודעות הציבור הרחב תוך יצירת שיח ציבורי בנושא במטרה להביא לשינוי ולאפשר ל'תחרות' כארגון לקדם יוזמות לשינוי מצב הדברים הנוכחי הבלתי שוויוני. 'תחרות' שמה דגש על טובת הציבור ומבקשת להשפיע על מדיניות בתחום שתקדם את ישראל מבחינה כלכלית, תגדיל את הפריון והחירות בשוק העבודה ותאפשר לישראל להתבלט בתחומים בהם היא חזקה.

                                

הסכום שיגויס יאפשר מאבק משפטי להפסקת גבית דמי הטיפול מעובדים שאינם חברים בארגוני העובדים ולקידום חקיקה לביטול הנוהג הפסול. עד היום, חוקיות גביית דמי הטיפול לא נדונה ברצינות בבית המשפט וקולם של עובדים רבים שחלקם הגדול כלל לא יודע שהוא משלם להסתדרות, לא נשמע. 

                           

מדובר בפרויקט ייחודי וראשון מסוגו שמטרתו לאתגר את חוסר הצדק שהפך לדבר כל כך מובן מאליו, עד שאין ניסיון לשנות אותו. אם מסתכלים על הנהוג בעולם כולו, ניתן להבין שלא מדובר בגזירת גורל, אלא במצב שנוצר בזכות כוחות פוליטיים וניתן לשנות אותו.

                        

   

                         

מי אנחנו

'תחרות' (ע"ר) הוקמה בסוף 2015 על ידי מספר פעילים אשר חברו זה לזה לנוכח ההבנה של נזקי העבודה המאורגנת בישראל והמחסור הזועק בארגון אשר מקדם מחקר ומדיניות בשוק העבודה על בסיס השקפה המצדדת בחופש כלכלי.

                     

התנועה הציבה לעצמה למטרה לקדם חופש בשוק התעסוקה, מתוך הבנה שהדרך להיטיב עם עובדים עוברת בבחירה חופשית ולא בכפייה ושהמפגש בין עובדים ומעסיקים הוא אחד של שיתוף אינטרסים ולא של מלחמת מעמדות.

                                          

הגמשת שוק התעסוקה היא אינטרס של עובדים, מעסיקים, צרכנים וכלל האזרחים, והיא דרך המלך להורדת יוקר המחיה, לשיפור רמת החיים ולקידום שגשוג כלכלי במשק הישראלי.

                                 

'תחרות' פועלת בשלושה אפיקים מרכזיים:

1. סיוע לעובדים: אנו מגישים ייעוץ וסיוע לעובדים אשר נפגעים מארגוני עובדים, לעובדים שלא חפצים בהתאגדות ולעובדים אשר מעוניינים להקים ארגוני עובדים עצמאיים הדוגלים ביחסי עבודה מבוססי שיתוף פעולה.                             

2. שמירה על האינטרס הציבורי: אנו פועלים לעצירת הפגיעה המתמשכת של וועדי העובדים של המגזר הציבורי בשירות לציבור ולהגבלת יכולתם לפגוע בדמוקרטיה הישראלית.

3. מחקר וקידום מדיניות: אנו פועלים להתאים את המדיניות הישראלית לשוק העבודה המשתנה. אנו עוסקים בייעוץ למקבלי החלטות ובהפקת מחקר וניירות עמדה במטרה לקדם מדיניות ההולמת את מאפייני שוק העבודה של המאה ה-21. 

                             

                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    

'תחרות' בתקשורת ובשטח

ריקי ממן על חוק בוררות חובה

                                 

הפגנת עובדי 'הראל' המתנגדים להסתדרות

                                 

אלון תובל מדבר בשדולה לחופש העיסוק בכנסת

                       

ההסתדרות דואגת לעובדים? לא לפי העובדים
הפרויקט של

תחרות - התנועה לחירות בתעסוקה
צור קשר עם היזם
תחרות היא ארגון א-מפלגתי הפועל לקידום שוק תעסוקה גמיש המאפשר חופש מהתאגדות לצד החופש להתאגד באופן וולונטארי, במטרה לקדם כלכלה משגשגת במדינת ישראל.
15,035
מתוך 220,000 ₪
7%מומן
41
ימים שנותרו
67
תורמים
מינימום 50 מייל תודה ❤️
מכתב תודה מרגש ישלח אליך במייל.
11 תורמים
מינימום 80 תרומה ללא תשורה ❤️
תודה רבה על תמיכתך במאבק שלנו! ביחד ניצור שינוי!
4 תורמים
מינימום 100 עותק דיגיטלי של הספר "המאבק הליברלי בישראל"
עותק דיגיטלי של הספר "המאבק הליברלי בישראל" - מקבץ מאמרים בעריכת בועז ארד ואמיר שני ישלח אליך במייל.
1 תורמים
מינימום 100 עותק דיגיטלי של הספר "להפריט"
עותק דיגיטלי של הספר "להפריט" מאת יהודה הראל ישלח אליך במייל.

הספר מתאר את הפרידה מהאידיאולוגיה שהטילה את צילה על המאה העשרים, ונכתב מנקודת מבט של מי שהשקיע חייו בחזון הקיבוץ. פרדה מפוכחת וכואבת מחלום הקיבוץ ומחלומותיו של דור שלם.
8 תורמים
מינימום 125 שיעור ריקוד לטיני 💃🏻
שיעור ריקוד לטיני חושני בהנחיית הדס אופיר.

* השיעור יתקיים באזור גבעתיים.
* מועד מדויק ימסר לתומכים בהמשך.
2 תורמים מתוך 30
מינימום 140 הרצאה "מרגרט ת'אצ'ר: האישה ופועלה"
בהרצאה נשמע על מרגרט תא'צר, ראש ממשלת בריטניה בשנים 1979-1990.
נתמקד בפעילותה בתחום הכלכלי: הרפורמות הגדולות, המאבק בארגוני העובדים, ההפרטות, והאידיאולוגיה שעמדה בבסיסם וכמובן נשמע ממנה עצמה מקטעי נאומים שונים.
את ההרצאה תעביר ריקי ממן.

* ההרצאה תתקיים בירושלים.
* מועד מדויק ימסר לתומכים בהמשך.
2 תורמים
מינימום 140 כרטיס להרצאה "העבודה המאורגנת בישראל"
כרטיס יחיד להרצאה בנושא ההסדרים החוקיים הנוהגים בישראל בכל הנוגע לעבודה מאורגנת, ההטבות המיוחדות שמקבלים ארגוני עובדים בישראל וההשלכות למשק הישראלי, מאת אלון תובל.

* ההרצאה תתקיים בירושלים.
* משך ההרצאה כשעה וחצי.
* מועד מדויק ימסר לנרשמים בהמשך.
1 תורמים
מינימום 150 שובר לבר-מסעדה בלו הול מיוסיק 🍽
שובר בשווי 50 ש"ח למימוש בבר ובמסעדה של הבלו הול מיוסיק בירושלים.
1 תורמים מתוך 5
מינימום 170 הספר "המדריך הלא פוליטיקלי קורקט לקפיטליזם"📕
הספר המרתק "המדריך הלא פוליטיקלי קורקט לקפיטליזם" מאת רוברט פ. מרפי ישלח אליך בדואר לפני כולם.

* הספר עתיד לצאת לחנויות בחודש מאי.
3 תורמים מתוך 50
מינימום 170 הספר "לו - היסטוריה חלופית לישראל"📕
עותק פיזי של הספר "לו - היסטוריה חלופית לישראל" מאת אורי רדלר.

* איסוף עצמי מנקודות איסוף ברחבי הארץ.
4 תורמים מתוך 50
מינימום 170 הספר "המאבק על כל טיפה" 📕
עותק פיזי של הספר המרתק "המאבק על כל טיפה" מאת סת' סיגל.

*איסוף עצמי מנקודות איסוף ברחבי הארץ.
0 תורמים מתוך 50
מינימום 170 הספר "תחשוב כמו מנצח" 📕
עותק פיזי ששל הספר המצוין "תחשוב כמו מנצח" מאת דונלד ג'. טראמפ.

* איסוף עצמי מנקודות איסוף ברחבי הארץ.
1 תורמים
מינימום 170 הספר "קפיטליזם: האידאל" 📕
עותק של הספר "קפיטליזם: האידאל" מאת איין ראנד.

קפיטליזם, לפי איין ראנד, אינו אידיאל בלבד אלא אידיאל לא ידוע. מעטים מבינים את משמעותו ההסטורית, כלכלית או את הצדקתו המוסרית. בספרה הציבה לעצמה ראנד את המטרה לתקן מצב זה.

* איסוף עצמי ממספר נקודות ברחבי ארץ.
2 תורמים מתוך 10
מינימום 200 קופון לקורס אובייקטיביזם: הפילוסופיה של איין ראנד
"קופון הנחה בשווי 250 ש""ח לקורס ""אובייקטיביזם: הפילוסופיה של איין ראנד"".
קורס מבוא זה מציג את עיקרי הפילוסופיה של איין ראנד – פילוסופיה חדשנית, פורצת דרך, ובמידה רבה מהפכנית, שאינה מובנת דייה, לא לאוהדיה ולא למתנגדיה.
משתתפי הקורס ילמדו על מהותה וחשיבותה של הפילוסופיה בכלל והפילוסופיה האובייקטיביסטית בפרט, ויכירו את הרעיונות העומדים ביסוד האובייקטיביזם ואת משמעותם של כמה מן המושגים המרכזיים שבו, תוך התייחסות להקשר התרבותי והפוליטי העכשיווי.

* הקורס מתקיים במרכז איין ראנד במתחם שרונה בתל אביב.
0 תורמים מתוך 5
מינימום 210 תרומה ללא תשורה ❤️
תודה רבה על תמיכתך במאבק שלנו! ביחד ניצור שינוי!
3 תורמים
מינימום 230 תודה רבה על תרומתך!!❤️
מייל תודה על תמיכתכם במאבק ישלח אליכם.
תודה רבה!
אתם נדיבים ומבינים את החשיבות הרבה של סיוע לעובדים במשק שקולם אינו נשמע.

תודה מכל הלב
0 תורמים
מינימום 250 מנוי שנתי לכתב העת "השילוח"🗞
מנוי שנתי לכתב העת "השילוח". גיליונות כתב העת המפתרסמים במשך שנה יגיעו לדלת ביתך.
2 תורמים מתוך 50
מינימום 270 סדנת אפיית חלות 🍞
סדנה מעשית מהנה ללימוד אפיית חלות בהנחייתו של אלון תובל.

*הסדנה תתקיים בירושלים.
* משך הסדנה כשעה וחצי.
*מועד מדויק ימסר לנרשמים בהמשך.
1 תורמים מתוך 10
מינימום 320 סדנת "פיננסי בסיסי - לא משעמם, משתלם"
סדנא מעשית להתנהלות פיננסית בתוך המשפחה.
איך משיגים הכי הרבה ומשלמים הכי מעט מביטוח לאומי, מס הכנסה, השקעות וחסכון.
הסדנה תועבר על ידי אריאל קרלינסקי, כלכלן בפורום קהלת לכלכלה.

*סדנה אינה מהווה ייעוץ פיננסי אלא ידע שנלמד מנסיון אישי.
* מועד ומיקום מדויקים ימסרו בהמשך לתומכים.
0 תורמים מתוך 50
מינימום 320 סדנת "עיצוב חזותי: שימוש באמנות וסמלים להעברת מסר"
סדנה מעשית ללימוד השימוש באמנות חזותית.
כיצד משתמשים בתמונות ודימויים להעברת מסר.
דוגמאות מהעת העתיקה ועד ימינו, הבנת הפרקטיקה והשימוש הנעשה בה, וסדנה מעשית ליצירת לוגו או אמנות חזותית אחרת לבחירתכם.
את הסדנה תעביר מורן פרל, דוקטורנטית לאמנות.

* הסדנה תתקיים באזור המרכז.
*מועד מדויק ימסר לתומכים בהמשך.
0 תורמים מתוך 30
מינימום 360 מארז ספרים של הסופר טוביה טננבום📕📗📘📙
מארז של ארבעת ספריו של טוביה טננבום: תפוס ת'יהודי, שלום פליטים, שקרים שכולם מספרים, אני ישן בחדרו של היטלר.

* המארז באיסוף עצמי מנקודות האיסוף ברחבי הארץ.
0 תורמים מתוך 50
מינימום 420 אתם אלופים!
מייל תודה על תמיכתכם בפרויקט ישלח אליכם במייל.
2 תורמים
מינימום 450 סדנת עמידה מול קהל 🎤
כרטיס יחיד להשתתפות בסדנה מקצועית באווירה אינטימית (5 משתתפים) בנושא עמידה מול קהל בהנחיית נגה ארבל.

* משך הסדנה כ-5 שעות.
* הסדנת תתקיים באזור המרכז.
* הסדנה תתקיים במהלך חודש יוני - מועד מדויק ימסר לתומכים בהמשך.
0 תורמים מתוך 5
מינימום 508 דמי טיפול ארגוני של מאבטח בשכר מינימום
מאבטח בשכר מינימום מחויב לשלם להסתדרות דמי טיפול ארגוני בגובה 508 ש"ח כל שנה.
תרמו לנו את הסכום כדמי טיפול וולנוטריים, תקבלו מאתנו תעודת הוקרה, ואנחנו נפעל כדי שאף מאבטח לא ייאלץ לשלם זאת יותר.

* תעודת ההוקרה תישלח במייל.
1 תורמים
מינימום 555 חמסה חמסה חמסה 5️⃣5️⃣5️⃣
אתם גדולים מהחיים!
מייל תודה על תמיכתכם בפרויקט ישלח אליכם במייל.
0 תורמים
מינימום 560 השתתפות בסדנת המחולל
המחולל היא סדנה מרוכזת שנועדה להתניע מיזמים.
הסדנה, בת יום מלא, מיועדת למי שיש לו רעיון וכיוון למיזם חדש ואולי אף התחיל לפעול בכיוון, אולם מרגיש שעליו לעבור כברת דרך על מנת להוריד את הרעיון לקרקע ולהזניק את המיזם.

* מועד ומיקום מדויקים ימסרו לתומכים בהמשך.
*התשורה מתנת הקרן לחברה אזרחית.
0 תורמים מתוך 1
מינימום 600 כרטיסיה של 6 כניסות לבית החברה האזרחית
6 כניסות לבית החברה האזרחית - מרחב עבודה שיתופי לארגונים ועמותות המגזר השלישי המחולק לחללי עבודה פרטיים ומשותפים.

*התשורה מתנת הקרן לחברה אזרחית.
0 תורמים מתוך 1
מינימום 630 ליווי אישי - איך מקימים עמותה
חולמים להקים עמותה אבל לא יודעים איך לצלוח את סבך הבירוקרטיה?
אלון תובל ידריך אתכם בליווי אישי כיצד מקימים עמותה, מהן הדרישות של רשם העמותות, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל שאר הגופים הבירוקרטים המאוגדים.
0 תורמים
מינימום 1000 חבר כבוד של עמותת 'תחרות'🏆
נשמח להעניק לך את התואר "חבר כבוד". תקבל מאתנו חיבוק חזק ותעודה מעוצבת להראות לנכדים. נזמין אותך לכל פעילות של העמותה ונשלח לך את כל הפרסומים שלנו לפני כולם.

*התעודה תישלח לתומכים בדואר.
3 תורמים
מינימום 2500 תומך ארד 🥉
תודה רבה!
בזכותכם נוכל להשמיע את קולם של העובדים השכירים בישראל!
0 תורמים
מינימום 4000 תכנית עסקית שתבנה לכם כלכלנית 💰
יש לכם עסק ואתם רוצים לפתח אותו? יש לכם רעיון ואתם רוצים לפתוח עסק? כלכלנית מנוסה תבנה לכם תכנית עסקית לכל מטרה.
מירי גפן, כלכלנית במחלקת ה-MMC בפירמת BDSK, המנהלת את הקרן בערבות מדינה.

* היעוץ יתקיים באזור המרכז / ירושלים בתיאום מראש.
0 תורמים מתוך 1
מינימום 5000 תומך כסף 🥈
תודה רבה!
בזכותכם נוכל להשמיע את קולם של העובדים השכירים בישראל!

תודה מכל הלב♥️
0 תורמים
מינימום 10000 תומך זהב 🥇
תודה רבה! אתם מיוחדים! ❤️
בזכותכם נוכל להשמיע את קולם של העובדים השכירים בישראל!
0 תורמים
מינימום 80 הבראוניז של גדי 🍫
קופסא של הבראוניז הטובים בארץ, הבראוניז של גדי.

* איסוף מאזור המרכז / ירושלים בתיאום מראש.
4 תורמים מתוך 4
מינימום 90 ארוחה בממפיס תל אביב 🍔
ארוחת המבורגר 180 גרם כולל צ'יפס רגיל ושתיה ב'ממפיס המבורגר פרימיום כשר' בתל אביב בלבד.

*הארוחה אינה כוללת בירה.
2 תורמים מתוך 2
מינימום 200 ערב ויסקי בבר גלן הירושלמי 🥃
ויסקי בגלן בר. ערב שתית ויסקי בשווי של עד 100 ש"ח, לא כולל מיוחדים.
1 תורמים מתוך 1
מינימום 200 ערב בירה בבר גלן הירושלמי 🍺
בירה בגלן בר. ערב שתית בירה בשווי של עד 100 ש"ח, לא כולל מיוחדים.
1 תורמים מתוך 1
מינימום 400 השתתפות בבלוג האוכל מאכלי י-ם🐟
ארוחת ערב במסעדה ירושלמית מגניבה עם עדי ארבל
וכתיבת פוסט ביקורת מסעדה
בבלוג מאכלי י-ם המצליח: http://food-yam.blogspot.co.il/

* מועד מדויק ימסר לתומכים בהמשך.
*הגעה עצמית למסעדה בירושלים.
1 תורמים מתוך 1