חנוך לנער ע"פ דרכו

הפרויקט של מאבק נגד כפיה בחינוך הבנות
<Embed>


"חנוך לנער ע"פ דרכו"

אנו קבוצת הורים מגבעת שמואל שבנותיהן בנות ה-12 בחרו בשמחה ואהבה ללמוד מחוץ לגבולות העיר בה הן מתגוררות.

הן בחרו במוסד חינוכי אינטגרטיבי וכפרי שבו ליבן חפץ.

 כעת, ראש העיר, באופן חסר תקדים במדינת ישראל, תובע בבית המשפט את הורי הבנות, את משרד החינוך וגורמים נוספים, ותובע מהן להוציא את הבנות מבית הספר בו החלו ללמוד ולהעבירן בכפיה למוסד המקומי בו הוא מעוניין שתלמדנה.  ראש העיר נסמך על חוזר מנכ"ל המאפשר לראשי רשות למנוע מבנות בחינוך הממלכתי דתי ללמוד מחוץ לרשות בה הן מתגוררות. ארגוני הנשים החלו לתקוף במקביל גם את האפליה המגדרית הזו בחינוך הממלכתי-דתי.

 

מטרת הגיוס:

 בזכות גיוס מוצלח של הכסף נוכל לממן יעוץ משפטי וחוות דעת של מומחים מקצועיים בנדון, לטובת הגנה של ההורים והבנות במשפט שנכפה עליהם על ידי ראש העיר, אשר תובע להוציא את הבנות מהמוסד בו הן לומדות באמצע השנה ולהעבירן בכפיה למוסד לימודי מקומי אחר.

 מדובר בתיק משפטי בעל חשיבות רבה שאנו מקווים שיוביל לשינוי בחקיקה הארצית בזכות הבסיסית בחינוך של "חנוך לנער ע"פ דרכו", במניעת אפליה מגדרית ובבחינה מחודשת של שליטת ראשי הרשויות המקומיות בבחירת המוסד החינוכי של ילדינו.

 תיאור כללי:

 כיום במאה ה-21, מתברר כי אזרחים יכולים לבחור את קופת החולים שלהם, את אחוז השומן בחלב או את רופא המשפחה שלהם, אבל לא את החינוך המתאים לילדיהם.  ראש העיר גבעת שמואל מנצל לרעה נוהל מפלה מגדרית של משרד החינוך המחייב מתן אישור לימודי חוץ כדי לחייב   בנות ללמוד במוסד לימודי  המקומי בניגוד לכל מה שהיה נהוג עד כה ולמקובל בשאר הארץ ובניגוד לעמדת משרד החינוך עצמו המתנגד להוצאת ילדות בנות 12 באמצע השנה מבית הספר בו הן לומדות.  

 כידוע לכולנו, ילדינו שונים זה מזה וחינוך נכון הוא לפי דרכי וגווני הילדים השונים ונטיות ליבם. המשמעות של לימוד במוסד תיכוני שאותו הנערה או הנער בוחרים, עצומה מבחינה חינוכית ונפשית.

אנו מגייסים כעת כסף למטרת קידום המאבק באמצעים משפטיים, נוכח העתירה שהוגשה נגדנו.

 מדובר בתיק משפטי בעל חשיבות היסטורית, הרבה מעבר לגבולות המקרה המסויים, בו תיבחנה שאלות בעלות השלכה ציבורית רחבה כגון האם ראוי כי בישראל 2017 לבנים ולבנות יהיו זכויות שוות? האם ראוי לחייב 100 אחוז מתושבי רשות מקומית ללמוד באותו בית הספר תיכון? האם שימוש באמצעי כפיה בחינוך הוא עדיין לגיטימי? האם יש לעצור ילדים מללמוד מחוץ למקום מגוריהם גם בערים חזקות מאד כלכלית ודמוגרפית? האם לא ראוי שילדים מערים חזקות יוכלו להשתלב במוסדות אינטגרטיביים מחוץ לגבולות המוניציפליים של המקום בו הם גרים? האם היעדר מוחלט של תחרות בין בתי ספר עשוי לסייע או לפגוע באיכות בתי הספר? האם ראוי כי ראשי ערים ישלטו באופן מוחלט מגיל 3 עד 18 על מקום הלימודים של ילדינו(או לפחות בנותינו)? ובאופן כללי יותר, מהם בעצם גבולות הכח של ראשי ערים ביחס לבחירת אורח החיים של תושביהם?

 

אם אתם מעוניינים להיות חלק מהשינוי החברתי הזה, אנא, תרמו להגנה משפטית שתוביל את השינוי הציבורי והחוקי החשוב הזה.


קישורים חשובים מומלץ לפתוח


1) כתבה על המאבק.

              מהעיתונות


2) חתימות לעצומה, הצטרפו לתומכים.

          הצטרפו לתומכים


3) קישור לתביעה.

          קישור לתביעה

4) הרבי מילובביץ' בחנוך לנער על פי דרכו

הרבי מילובביץ' בחנוך לנער על פי דרכוהפרויקט של

מאבק נגד כפיה בחינוך הבנות
צור קשר עם היזם
אנו קבוצת הורים מגבעת שמואל שבנותיהן בנות ה-12 בחרו בשמחה ואהבה ללמוד מחוץ לגבולות העיר בה הן מתגוררות. הן בחרו במוסד חינוכי אינטגרטיבי וכפרי כפי שלבן חפץ. כעת, ראש העיר תובע בבית המשפט את הורי הבנות, את משרד החינוך וגורמים נוספים, משום, שהוא מעוניין שישארו  בתוך גבולות העיר ואילו הן מבקשות לפרוץ מתוכה. מהעיתונאות על המאבק http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4989524,00.html
45,596
מתוך 45,000 ₪
101%מומן
0
ימים שנותרו
138
תורמים
מינימום 18 תודה
תודה, מחנוך לנער ע"פ דרכו
15 תורמים
מינימום 36 תודה רבה
תודה רבה
17 תורמים
מינימום 75 יישר כח
תודה יישר כח
17 תורמים
מינימום 180 חנוך לנער ע"פ דרכו
תודה רבה, התרומה שלך תוביל לשינוי ב"חנוך לנער ע"פ דרכו".


44 תורמים
מינימום 360 שותפות היסטורית בשינוי
את/ה חלק משינוי הסטורי.
28 תורמים
מינימום 540 צמיד אישי
צמיד אישי, "חנוך לנער על פי דרכו"
2 תורמים
מינימום 1000 עגלת טיולון
טיולון SQUIZZ LOOPING סקוויז לופינג
הטיולון האופנתי SQUIZZ מבית LOOPING מצרפת . אפשרות לצבע שחור או לבן.

חדש מאריזה סגורה + אחריות מקורית של היבואן


תרומת ס.ד
0 תורמים מתוך 1