בת מצווה למעוטת יכולת אולפנת טהר
קבוצת אורות עזרא יד בנימין מארגנת בת מצווה לילדה ממשפחה מעוטת יכולת, אנו צריכות את עזרתכם בגיוס כספים כדי שתהיה לילדה מסיבה יפה ומכובדת.
יד בנימין, ישראל
סכום לגיוס: 2,000
119%מומן
0 ימים שנותרו
16תורמים