בת מצווה למעוטת יכולת ♥ גרעין עברי ♥
קבוצת אורות עזרא יד בנימין מארגנת בת מצווה לילדה ממשפחה מעוטת יכולת, אנו צריכות את עזרתכם בגיוס כספים כדי שתהיה לילדה מסיבה יפה ומכובדת.
יד בנימין, ישראל
סכום לגיוס: 2,000
119%מומן
0 ימים שנותרו
16תורמים