להביא שמחה לניצולי שואה לילי אילון
הצטרפו להזדמנות להעניק חוויה מפנקת ולא צפויה לניצולי שואה, חופשה בארץ.
ירושלים, ישראל
סכום לגיוס: 11,000
112%מומן
14 ימים שנותרו
48תורמים