להביא שמחה לניצולי שואה לילי אילון
הצטרפו להזדמנות להעניק חוויה מפנקת ולא צפויה לניצולי שואה, חופשה בארץ.
ירושלים, ישראל
סכום לגיוס: 11,000
154%מומן
0 ימים שנותרו
50תורמים